Grundutbildnings-kommittén (GUK)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Grundutbildnings-kommittén (GUK)

Mandat för Grundutbildningskommittén

Grundutbildningskommitténs ansvarsområde omfattar alla vid Fysikum förekommande kurser på grund och avancerad nivå inklusive lärarutbildning och andra externa kurser. GU-kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till andra vid Fysikum förekommande verksamheters behov.

Medlemmar i GUK

Medlemmar i Grundutbildningskommittén (GUK).

Protokoll från Grundutbildningskommitténs möten

Här finns protokoll från Grundutbildningskommitténs möten sedan april 2000.

Kontakt

Prefekt

Sven Mannervik
Rum C4:3019
E-post: mannervik@fysik.su.se
Telefon:  0
8 5537 8628

Administrativ chef

Louise Beskow
Rum B4:1016
E-post: louise.beskow@fysik.su.se
Telefon: 08 5537 8653

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova