Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Henning Schmidt  

Grundutbildningens
studierektorer

Åsa Larson  

 

Fredrik Hellberg  

Studierektor lärartutbildning

Supriya Krishnamurthy  

Atomfysik

Eva Lindroth Henning Schmidt

CoPS

Fawad Hassan Ariel Goobar

Elementarpartikelfysik

Christophe Clément Jörgen Sjölin

Instrumenteringsfysik

Samuel Silverstein Fredrik Hellberg

Kemisk fysik

Richard Thomas Michael Odelius

Kondenserad materia och kvantoptik

Sören Holst Supriya Krishnamurthy

Medicinsk strålningsfysik

Emely Kjellsson Lindblom Iuliana Toma-Dasu

Utbildningskoordinator

Magnus Axelsson  

Universitetspedagogisk utvecklare

Emma Wikberg  

Studentrepresentanter,
forskarnivå, med assistenttjänst

Sunniva Jacobsen Nadia Flodgren

 

Vakant  

Studentrepresentanter,
grund/avancerad nivå

Iman Ebrahim  

 

Patrik Tengnér  

 

Vakant  

 

Vakant  

 

Vakant  
     
Adjungerade:    
Studierektor för utbildning
på forskarnivå
Per-Erik Tegnér  
Studievägledare Sara Malva Lindborg  
Studieadministratörer
studentexpeditionen
Gorica Nikolic  
  Mona Holgerstrand