Grundutbildnings-kommittén (GUK)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Grundutbildnings-kommittén (GUK)

Om Grundutbildningskommittén

Uppdrag och sammansättning för Grundutbildningskommittén (GUK)

Protokoll från Grundutbildningskommitténs möten

Här finns protokoll från Grundutbildningskommitténs möten sedan april 2000.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova