Kommittén för forskningsstrategi (KFS)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för forskningsstrategi (KFS)

Mandat för Kommittén för forskningsstrategi

Kommittén för forskningsstrategi har i uppdrag att kontinuerligt följa Fysikums forskning med avseende på inriktning och kvalitet, att göra strategiska bedömningar av institutionens framtida behov av resurser och att att bereda önskemål om inköp av dyr utrustning.

Medlemmar i KFS

Medlemmar i Kommittén för forskningsstrategi (KFS).

Protokoll från möten med Kommittén för forskningsstrategi

Här finns protokoll från möten med Kommittén för forskningsstrategi sedan april 2005.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef

Louise Beskow
Telefon: 08 5537 8653
E-post: louise.beskow@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova