Ordinarie Suppleant
Atomfysik Henning Schmidt Svante Jonsell
CoPS Bo Sundborg Ariel Goobar
Elementarpartikelfysik David Milstead Klas Hultqvist
Instrumenteringsfysik Samuel Silverstein Anders Hedqvist
Kemisk fysik Tony Hansson Wolf Geppert
Kondenserad materia och kvantoptik Mohamed Bourennane Emil Bergholtz
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Toma-Dasu Irena Gudowska
Doktorandrepresentant Kajsa-My Blomdahl Jorge Laraña Aragón
Studentrepresentant Hektor Yberg Vakant
Kollegiets ordförande (adjungerad) Richard Thomas  
Ordförande: Jan Conrad  
Vice ordförande: Per-Erik Tegnér