Kommittén för forskningsstrategi (KFS)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för forskningsstrategi (KFS)

Mandat för Kommittén för forskningsstrategi

Kommittén för forskningsstrategi har i uppdrag att kontinuerligt följa Fysikums forskning med avseende på inriktning och kvalitet, att göra strategiska bedömningar av institutionens framtida behov av resurser och att att bereda önskemål om inköp av dyr utrustning.

Medlemmar i KFS

Medlemmar i Kommittén för forskningsstrategi (KFS).

Protokoll från möten med Kommittén för forskningsstrategi

Här finns protokoll från möten med Kommittén för forskningsstrategi sedan april 2005.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova