Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Henning Zettergren  

Lärarrepresentant

Hiranya Peiris  

Fysikums ombud för lika villkor

Sara Strandberg  

TA-representant

Malin Hell  

Studentrepresentanter,
forskarnivå

Nadia Dachlythra

Sunniva Jacobsen

 

Raka Paul Ana Sagués Carracedo

Studentrepresentanter,
grund/avancerad nivå

Eleonora Svanberg  

 

Vakant