Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Henning Zettergren  

Lärarrepresentant

Hiranya Peiris  

Fysikums ombud för lika villkor

Sara Strandberg  

TA-representant

Malin Hell  

Studentrepresentanter,
forskarnivå

Konstantina Dachlythra  

 

Sunniva Jacobsen  

Studentrepresentanter,
grund/avancerad nivå

Eleonora Svanberg  

 

Vakant