Kommittén för lika villkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för lika villkor

Instruktion för Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor ska aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande jämställdhet, jämlikhet tillgänglighet, breddad rekrytering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Arkiv

Arkiv över en del tidigare åtgärder.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova