Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

Mandat för Kommittén för Tekniska avdelningen

Kommittén för Tekniska avdelningen ska kontinuerligt följa den tekniska avdelningens arbete, identifiera behov av tekniskt stöd, föreslå prioriteringar, och vara beredande organ för FS och KFS.

Medlemmar i KTA

Medlemmar i Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA).

Procedur

Procedur för hantering av önskemål om institutionsstöd för inköp/utveckling av medeldyr forskningsutrustning.

Kontakt

Prefekt

Sven Mannervik
Rum C4:3019
E-post: mannervik@fysik.su.se
Telefon:  0
8 5537 8628

Administrativ chef

Louise Beskow
Rum B4:1016
E-post: louise.beskow@fysik.su.se
Telefon: 08 5537 8653

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova