Ordinarie Suppleant
Atomfysik Henning Zettergren Henning Schmidt
Astropartikel- och ekementarpartikelfysik Klas Hultqvist Sten Hellman
CoPS
Jón Gudmundsson
Jens Jasche
Instrumenteringsfysik Samuel Silverstein Fredrik Hellberg
Kemisk fysik Henrik Öström Foivos Perakis
Kondenserad materia och kvantoptik Stefano Bonetti Andreas Rydh
Medicinsk strålningsfysik Marta Lazzeroni Iuliana Toma-Dasu
Studierektor med ansvar för studentlaboratorierna Fredrik Hellberg  
Chefen för Tekniska avdelningen Patrik Löfgren  
Ordförande: Per-Erik Tegnér  

 

Ordförande för Datorkommittén (adjungerad): Jens Jasche