Ordinarie

Suppleant

Ordförande

Per-Erik Tegnér  

Chef för Tekniska avdelningen

Patrik Löfgren  

Atomfysik

Henning Zettergren Henning Schmidt

Elementarpartikelfysik

Sten Hellman Jörgen Sjölin

CoPS

Jón Gudmundsson
Jens Jasche

Instrumenteringsfysik

Samuel Silverstein Fredrik Hellberg

Kemisk fysik

Henrik Öström Foivos Perakis

Kondenserad materia och kvantoptik

Markus Hennrich Vladimir Krasnov

Medicinsk strålningsfysik

Marta Lazzeroni Iuliana Toma-Dasu

Studierektor med ansvar för studentlaboratorierna

Fredrik Hellberg  

Studentrepresentanter, forskarnivå

Aliki Litsa  
  Ana Sagués Carracedo  

Studentrepresentant,
grund/avancerad nivå

Vakant  
     
Adjungerad:    
Ordförande för Datorkommittén Jens Jasche