Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

Mandat för Kommittén för Tekniska avdelningen

Kommittén för Tekniska avdelningen ska kontinuerligt följa den tekniska avdelningens arbete, identifiera behov av tekniskt stöd, föreslå prioriteringar, och vara beredande organ för FS och KFS.

Medlemmar i KTA

Medlemmar i Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA).

Procedur

Procedur för hantering av önskemål om institutionsstöd för inköp/utveckling av medeldyr forskningsutrustning.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova