Ordinarie Suppleant
Atomfysik Henning Zettergren Svante Jonsell
CoPS David Marsh Ariel Goobar
Astropartikel- och elementarpartikelfysik Jörgen Sjölin Klas Hultqvist
Instrumenteringsfysik Anders Hedqvist Fredrik Hellberg
Kondenserad materia och kvantoptik Markus Hennrich Jonas Larson
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Toma-Dasu Irena Gudowska
Kemisk fysik Wolf Geppert Henrik Öström
Studierektor högre utb. Per Erik Tegnér  
Doktorandrepresentanter Moa Kristiansson Jesper Norell
  Gustav Eklund Jorge Laraña Aragón
  Johan Sörngård  
Ordförande: Sten Hellman