Ordinarie

Suppleant

Ordförande, sammankallande

Sten Hellman  

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Per-Erik Tegnér  

Atomfysik

Mark Stockett Svante Jonsell

CoPS

David Marsh Ariel Goobar

Elementarpartikelfysik

Klas Hultqvist Christophe Clément

Instrumenteringsfysik

Anders Hedqvist Fredrik Hellberg

Kemisk fysik

Wolf Geppert Henrik Öström

Kondenserad materia och kvantoptik

Jonas Larson Markus Hennrich

Medicinsk strålningsfysik

Iuliana Toma-Dasu Marta Lazzeroni

Studentrepresentanter,
forskarnivå

Filippo Schiavo Aliki Litsa

 

Jorge Laraña Aragón  

 

Nadia Dachlythra Raka Paul