Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

Mandat för Kommittén för utbildning på forskarnivå

Ansvarsområdet för Kommittén för utbildning på forskarnivå omfattar vid institutionen förekommande utbildning till licentiat- och doktorsexamen. Kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid institutionen förekommande verksamheters behov.

Medlemmar i KUF

Medlemmar i Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF).

Protokoll från möten med Kommittén för utbildning på forskarnivå

Här finns protokoll från Kommitténs för utbildning på forskarnivå möten sedan 2005.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova