Lärarkollegiet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Lärarkollegiet

Lärarkollegiet

Lärarkollegiet vid Fysikum består av dem som är anställda vid institutionen tills vidare eller för en tid mer än två år på en lärar- eller forskaranställning.

Avdelningspresentationer

Hösten 2015 har kollegiet börjat med avdelningspresentationer i samband med mötena. Presentationerna finns sedan här

Protokoll från lärarkollegiets möten

Här finns protokoll från lärarkollegiets möten sedan november 2003.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova