(FS-beslut 2015-02-12)

UPPDRAG

att initiera och samordna aktiviteter för att öka rekryteringen av studenter till Fysikum

att skapa intresse för fysik i samhället som helhet

att sammanställa och samordna Fysikums utåtriktade verksamheter

att bevaka att Fysikums utåtriktade hemsidor, broschyrer och liknande hålls aktuella

att utarbeta budgetäskande

SAMMANSÄTTNING

1 ordförande och sammankallande (utses av FS)
7 en representant från varje forskningsavdelning (nomineras av forskningsavdelningarna) och suppleanter
1 representant för TA-personalen
1 representant för Vetenskapens hus
1 informatör
1 studievägledare
1 doktorand utsedd av doktorandrådet och suppleant
1 studerande inom grund- eller Mastersutbildningen (nomineras av ämnesrådet) och suppleant
___________________________________________________________

14 ledamöter

Dessutom kan ingå andra personer med intresse och kunskap om dessa frågor som gruppen knyter till sig; särskilt studievägledare på meteorologi och astronomi skall informeras om möjlighet att medverka.

Kommittén skall redovisa sina aktiviteter bl. a. på Fysikums hemsidor.