Ordinarie Suppleant
Atomfysik Svante Jonsell Mark Stockett
Elementarpartikelfysik David Milstead Klas Hultqvist
Instrumenteingsfysik Fredrik Hellberg Vakant
Kemisk Fysik Richard Thomas Vakant
Kondenserad materia och kvantoptik Ana Predojevic Jonas Larson
CoPS Timothy Linden Jens Jasche
Medicinsk strålningsfysik Emely Kjellsson Lindblom Iuliana Toma-Dasu
Repr. för TA-personalen Matthias Hudl Waltin  
Repr. för Vetenskapens Hus Stefan Åminneborg  
Informatör Daniel Axelsson  
Studievägledare Sara Malva Lindborg Sara Broomé
Doktorandombud Jorge Laraña Aragón Cody Sterling
Studeranderepresentant Patrik Tengnér Vakant
Ordförande: Michael Odelius