Ordinarie Suppleant
Atomfysik Svante Jonsell Mark Stockett
Elementarpartikelfysik Chad Finley Sten Hellman
Instrumenteingsfysik Fredrik Hellberg Markus Preston
Kemisk Fysik Richard Thomas Vakant
Kondenserad materia och kvantoptik Ana Predojevic Supriya Krishnamurthy
CoPS Bo Sundborg Jens Jasche
Medicinsk strålningsfysik Wille Häger  
Repr. för TA-personalen Matthias Hudl Waltin  
Repr. för Vetenskapens Hus Stefan Åminneborg  
Informatör Serena Nobili  
Studievägledare Sara Malva Lindborg  
Doktorandombud Jorge Laraña Aragón Cody Sterling
Studeranderepresentant Patrik Tengnér Vakant
Ordförande: Michael Odelius