Ordinarie

Suppleant

Ordförande och sammankallande

Michael Odelius  

Atomfysik

Svante Jonsell Mark Stockett

CoPS

Timothy Linden Jens Jasche

Elementarpartikelfysik

David Milstead Klas Hultqvist

Instrumenteringsfysik

Fredrik Hellberg  

Kemisk Fysik

Katrin Amann-Winkel  

Kondenserad materia och kvantoptik

Ana Predojevic Jonas Larson

Medicinsk strålningsfysik

Emely Kjellsson Lindblom Iuliana Toma-Dasu

TA-representant

Matthias Hudl Waltin  

Representant för Vetenskapens Hus

Stefan Åminneborg  

Kommunikatör

Gunilla Häggström  

Studievägledare

Sara Malva Lindborg  

Studentrepresentanter,
forskarnivå

Adam Johansson Andrews Filippo Schiavo
  Kunal Deoskar Jorge Laraña Aragón

Studentrepresentant,
grund/avancerad nivå

Patrik Tengnér Vakant