PR-kommittén

Mandat för PR-kommittén

PR-kommittén ska initiera och samordna aktiviteter för att öka rekryteringen av studenter till Fysikum.

Protokoll från PR-kommitténs möten

Här finns protokoll från PR-kommitténs möten sedan oktober 2000.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova