Programrådet för sjukhusfysikerprogrammet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Organisation och styrning
  6. Programrådet för sjukhusfysikerprogrammet

Mandat för programrådet

Programrådet för sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik inrättas av Fysikums styrelse som ett organ för planerings- utvecklings- och uppföljningsarbete av utbildningen.

Medlemmar i programrådet

Medlemmar i Programrådet för sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik vid Stockholms universitet.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova