Allmänt

Regler och rutiner som gäller för tjänsteresor och betalkort finns samlade på SUs hemsida, medarbetarsidorna, "Resor".

Här nedan finns saker som är viktiga att tänka på i samband med resan.

Förberedelser

Under resan

  • Spara alla orginalkvitton
  • Spara underlag för valutakurser (t.ex. valutaväxlingskvitton)

Efter resan

  • Redovisa – skriv reseräkning i Primula direkt efter hemkomst (senast 3 månader efter resans slut). Instruktioner som hjälper dig finns här.
  • Skicka reseräkningen digitalt och lämna i pappersform till administrationen senast den 5:e i månaden för utbetalning med lön samma månad