Sverige har f.n. avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU samt med några konventionsländer.

Den som skall resa till ett land inom EU eller till ett annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU-reglerna respektive enligt konventionen, dvs. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift. Man kan beställa ett sådant kort på Försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se

Den som skall resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Underlag för sådana kort tillhandahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med kortet är att resenären snabbt skall få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna. Detta kort finns att hämta hos administrationen.