Allmänt

Regler och rutiner som gäller för tjänsteresor och betalkort finns samlade på SUs hemsida, medarbetarsidorna, "Resor".

Här nedan finns saker som är viktiga att tänka på i samband med resan.

Förberedelser

Under resan

  • Spara alla orginalkvitton
  • Spara underlag för valutakurser (t.ex. valutaväxlingskvitton)

Efter resan

  • Redovisa – skriv reseräkning i Primula direkt efter hemkomst (senast 3 månader efter resans slut). Instruktioner som hjälper dig finns här.
  • Underlag skannas och bifogas reseräkningen/utlägget i Primula. Bifoga även godkännande från projektägaren, förslagsvis godkännande via mejl.
    Originalkvitton lämnas i vanlig ordning även in fysiskt till er kontaktperson på administrationen för arkivering. Digitala underlag behöver ej skrivas ut.
    Frågor gällande reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden kan mejlas till reserakning.utlagg@fysik.su.se.

    Reseräkningar inklusive underlag och godkännande inkomna före den 5:e i månaden utbetalas på lön samma månad.