Beatrice Chaveroche börjar i dag på administrativa avdelningen. Beatrice kommer att arbeta med administrativt stöd till Anders Nilsson och hans forskargrupp. Hon kommer även att ha rollen som institutionssekreterare där hon bl.a. kommer att delta i möten med Fysikums styrelse och Kommittén för forskningsstrategi (KFS) och skriva kallelser och protokoll för dessa.

Beatrice kommer närmast från en tjänst som administratör på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV).

Välkommen Beatrice!