För att erhålla friskvårdsersättningen ska du lämna in ett originalkvitto (eller betalningsspecifikation från träningsanläggningen) till din personaladministratör på administrativa avdelningen senast den 29/11. Kvittot ska innehålla följande information: datum för kvittots utfärdande, säljarens namn och organisationsnummer, vad kvittot avser, belopp, momsbelopp eller procentsats. Kvitton som är äldre än 6 månader från inköpstillfället ersätts ej. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida och på Medarbetarwebben.

Om friskvårdskvittot lämnas in efter 29/11 kommer ersättningen betalas ut med januarilönen och då får kvittot inte vara äldre än november 2019 enligt nya regler från Skatteverket.