Vi kommer att gå igenom hur SU arbetar med dessa frågor och vad man som anställd kan göra om man upplever att man själv eller någon annan blir utsatt. Karin Steffensen, personalspecialist vid Personalavdelningen medverkar.  

Informationsmötet är en del av vårt arbete med att följa upp den medarbetarundersökning som genomfördes i höstas. Målgruppen är samtliga anställda vid Fysikum och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. 

Vi startar med fika kl. 09:00. Anmäl dig senast den 3 maj på anmälningssidan.  

Welcome to an information meeting on the topic harassment, sexual harassment and victimization on May 17. The seminar will be held in Swedish. Sandwich and coffee/tea will be served. Sign up here.  

Welcome! Välkommen!

Prefekt Sven Mannervik, administrativ chef Louise Beskow, Arbetsmiljökommittén och Kommittén för lika villkor