För dig som använder IMAP protokoll innebär det att du endast kommer kunna skicka e-post med avsändaradress, den primära adress som matchar den som står i e-post-fältet i vår katalogtjänst Personalsök (personalsok.su.se). Dessa inställningar kommer vara tvingande från i höst men vi ser gärna att inställningarna ändras redan nu.
 
IMAP användare behöver ändra till nedanstående inställningar på sin e-postklient:
 
Utgående e-post, krypterad SMTP
SMTP/utgående: ebox.su.se
Port: 587 STARTTLS
Autentiseringsmetod: Lösenord
 
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/606706  

In English
https://serviceportalen.su.se/en-us/article/606706