Kupade händer håller plantor

 

I Malin Hells roll som Administrativ chef på Fysikum ingår att delta i Fysikums arbete med att ta fram Miljöhandlingsplanen. När årets Miljömål diskuterades innan sommaren började hon fundera över hur administrativa avdelningen skulle kunna omsätta detta i praktiken för att minska Fysikums negativa miljöpåverkan.

- Jag lyfte frågan till mina medarbetare på ett möte och bad alla reflektera över åtgärder vi skulle kunna vidta för att ”dra vårt strå till stacken”. Responsen var god och alla medarbetare lämnade minst ett förslag var. Flera medarbetare var dessutom både produktiva och kreativa när de lämnade sina ”miljö-förslag”, så nu finns det mycket inspiration att hämta!

Utmaningen är nu att i möjligaste mån omsätta idéerna i praktiken. En del förslag kräver ekonomiska resurser vilket gör dem svårare att genomföra medan andra handlar om att tänka i nya banor.

Malin Hell fotad i AlbaNova
Malin Hell är administrativ chef på Fysikum

- Vissa förslag kräver mer ett ”change of mindset”. Vi måste börja någonstans och varför inte med så enkla saker som att släcka ljuset när man lämnar rummet, stänga av datorn vid arbetsdagens slut, fundera över om jag verkligen behöver skriva ut dokumentet innan jag trycker på Print och så vidare. 


Hållbarhetsarbete viktigt för unga

- I en undersökning som tidningen Kollega gjorde framkom att fyra av tio unga värderar arbetsgivarens hållbarhetspolicy när de söker jobb. Det tycker jag visar på att ett aktivt miljöarbete kan attrahera dagens unga, miljömedvetna studenter att i högre utsträckning faktiskt välja att studera på Fysikum, säger Malin Hell.

Hon hoppas att fler avdelningar inspireras till att se över vad som kan göras på lokal nivå för att minska sin miljöpåverkan. 

- Det är bara att sätta igång, om det så är i det lilla. Många bäckar små… 
 

Administrativa avdelningens förlag på åtgärder


Pappersåtgång och utskrifter:

 • Minska pappersåtgång genom att spara dokument elektroniskt i stället för i pappersformat - när så möjligt
 • Skriv endast ut de pappersdokument som är nödvändiga och använd dubbelsidig utskrift
 • Licensiat-avhandlingar – kan dessa skickas elektroniskt istället för att skriva ut många pappersexemplar? 

Elförbrukning:

 • Minska el-konsumtionen genom att släcka lampor vid arbetsdagens slut på kontor, i lunchrum, WC osv. Den som sist lämnar kontoret kontrollerar att det är släckt
 • Installera automatiska strömbrytare på toaletter
 • Stäng av datorn vid arbetsdagens slut
 • Gå igenom energiinställningar datorer och andra apparater 

 Övrigt:

 • Förbättra källsorteringen (PET-flaskor, batterier, hårdplast etc.) på respektive avdelning samt källsortera matavfall i högre utsträckning
 • Köp ekologisk frukt, kaffe, te och socker
 • Använd miljövänligt diskmedel
 • Minska vattenkonsumtionen genom att inte slösa, installera ”dusch-munstycken” som är ett betydligt mer vattensnålt alternativ i pentryn och kök
 • När Corona-smittrisken är över – använd textilhanddukar till att torka händerna på i kök och pentryn istället för hushållspapper
 • Undvik pappers-, plastmuggar och andra engångsartiklar i möjligaste mån
 • Använd egna matlådor vid hämtmat i restaurangen och/ eller köp in ett antal matlådor i glas till kontoret att låna vid köp av hämtmat i restaurangen 
 • Uppmuntra medarbetare att använda cykel istället för bil/buss/taxi (till och från arbetet, till och från möten …) för mindre miljöpåverkan 
 • Underlätta användandet av cykel genom cykelförråd

Tidningen Kollegas undersökning hittar du här. Bläddra till sidan 8.