English below.

Elisabeth (Lisa) Hansson börjar som ny administratör på administrativa avdelningen den 26 november. Lisa kommer som konsult från Perido och ska arbeta med reseräkningar och utlägg för anställda, vilket innebär att hon tar över hanteringen från Olga Danetskaya från den 1 december (då Olga börjar sin anställning som ekonomiadministratör). Ni finner Lisa i rum B4:1004 i adminkorridoren. Vi hälsar Lisa varmt välkommen!

Är du osäker på vem på administrationen du ska kontakta i olika frågor? Använd verktyget ”Vem ska jag kontakta” så får du snabbt svar!

https://www.fysik.su.se/internt/administrativa-avdelningen/vem-ska-jag-kontakta

 

New administrator for travel bills and expenses

New administrator from November 26, Elisabeth (Lisa) Hansson. Lisa will work with travel bills and expenses for employees and replace Olga Danetskaya from December 1 (when Olga starts her employment as economy administrator). You find Lisa in room B4:1004 and you are welcome to contact her for questions regarding travel bills and expenses.

Are you unsure about who you can contact in different administrative matters? Use the tool “Who should I contact” and you will get a quick answer!

https://www.fysik.su.se/english/staff/administrative-division/who-should-i-contact