Sabahat kommer att vara institutionens registrator och arkivvårdare samt arbeta med administrativt stöd för i första hand Frank Wilczeks forskargrupp. Sabahat har en bred administrativ bakgrund och har senast arbetat som skoladministratör vid en skola i Malmö.

 

Sabahat kommer att sitta i rum B4:1008. Vi hälsar henne välkommen till Fysikum!