Lagen innebär att Stockholms Universitet som myndighet behöver ta emot  leverantörsfakturor som e-faktura i stället för pappersfaktura. Inte heller PDF är ett godkänt format.

Mer information finns i denna länk till Myndigheten för digital förvaltning.

Kortfattat finns det tre sätt som leverantören kan använda sig av när de skickar e-faktura: Peppol, SWEFaktura, samt fakturaportalen. Av dessa föredrar vi att leverantören använder peppol.

Det finns en blankett som leverantören fyller i och sänder till SU:s ekonomiavdelning så att vi kan förbereda för att ta emot e-faktura.

Vad behöver jag som medarbetare tänka på?

 1. Ange någon av nedanstående länkar när en leverantör efterfrågar vår fakturaadress:
  1. Information på engelska:
   https://www.su.se/english/about/facts-figures/supplier-invoices/invoices-payment-and-e-commerce-1.417112
  2. Information på svenska:
   https://www.su.se/om-oss/fakta/leverant%C3%B6rsinformation/faktura-betalningar-och-e-handel-1.392240
 2. Om leverantören har eventuella frågor, be dem kontakta daniel.andersson@fysik.su.se 
 3. Om ni får en pappersfaktura ska den tills vidare lämnas till administrativa avdelningen som tidigare. I dessa fall sköter administrativa avdelningen kontakten med leverantören.