Alla anställda som uppbär lön ska ansöka om semester. Värd, handledare och avdelningschef är ansvarig för att semesterplanering görs för respektive grupp/avdelning. 

Observera att planeringen gäller primärt för sommarsemestern, men det är givetvis möjligt att lägga in semester för hela året. 

Fysikum har förtydligat reglerna kring semesteruttag och sparad semester i Fysikums semesterpolicy.

Huvudregeln är att hela årssemestern ska tas ut samma år som den tjänas in. Anställda som inte tar ut hela årssemestern ska meddela sin personaladministratör om man avser att spara del av semestern till kommande år. Om det inte görs, kommer administrationen förlägga hela årssemestern vid årets slut. Observera att max antal sparade dagar är 30. Semesteransökan görs elektroniskt i Primula. Vid anställningens upphörande ska all semester ha tagits ut.

Mer information om semester finns på SU:s medarbetarwebb.

Vid frågor, vänligen kontakta din kontaktperson för personalfrågor på administrativa avdelningen (Isa, Sigrid eller Mona).

Är du osäker på vem du ska kontakta finner du svaret på den interna hemsidan