Chef/projektledare/handledare är ansvariga för att semesterplanering görs för respektive grupp/avdelning. Anställda har rätt att ta ut 20 dagars sammanhängande semester från juni till och med augusti. Alla anställda som uppbär lön ska ansöka om semester i personalsystemet Primula efter att det är överenskommet med chef/projektledare/handledare.

Huvudregeln är att hela årssemestern ska tas ut samma år som den tjänas in. Samtliga anställda måste ta ut minst 20 semesterdagar (gäller de medarbetare som har minst 20 dagars betald semester). Anställda med färre än 20 semesterdagar måste ta ut samtliga dagar innan slutet av året och har därmed ingen rätt att spara till nästkommande år.

Anställda som inte tar ut hela årssemestern ska meddela sin personaladministratör senast den 30e april innevarande år om man avser spara del av semester till kommande år. Om det inte görs, kommer administrationen i slutet av året att förlägga hela årssemestern. Maximalt antal sparade dagar uppgår till 30 dagar.

Vid anställningens upphörande ska all semester ha tagits ut.

Fysikum har förtydligat reglerna kring semesteruttag och sparad semester i Fysikums semesterpolicy.

Vid frågor, vänligen kontakta din kontaktperson för personalfrågor på administrativa avdelningen (Elin, Åsa eller Mona).