En elektronisk signatur med eduSign ersätter i de flesta fall en fysisk signatur. Det finns några få undantag, till exempel avtal och vissa handlingar inom personalområdet.

Tänk på att beslutsfattande alltid ska ske i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning.

Ett dokument som har upprättats eller inkommit i elektronisk form bevaras elektroniskt. Digitala handlingar bör sparas i format PDF/A för att möjliggöra långtidsbevaring.   

Om du mottar en fysisk handling kan du signera för hand och lämna till registrator för arkivering.

Information om e-signaturtjänsten finns på Medarbetarwebben. Instruktioner för signering finns i Serviceportalen.

Om du har frågor kan du kontakta den administrativa avdelningen.