Administrativa avdelningen kommer att ha personal på plats hela sommaren för att kunna hantera aktuella ärenden. Bemanningen kommer dock att vara lägre under veckorna 29-33. Det kan då ta lite längre tid än vanligt att få hjälp med frågor som inte är brådskande.

Vi skulle vilja be er att planera inköp och bokningar, så att det om möjligt är klart innan sommaren.

Kontakta oss

Ni är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon. Vi kommer i våra autosvar för mejlen att ange alternativa kontaktpersoner under semesterveckorna.

I dagsläget jobbar även administrativ personal på distans, men kommer in till kontoret emellanåt.

Reseräkningar, friskvård och utlägg

Deadline för ärenden är som vanligt den 5 juli och 5 augusti för utbetalning samma månad, men lämna gärna in underlag så snart som möjligt under sommarmånaderna.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen är sporadiskt bemannad med anledning av den nuvarande situationen.

Det går att mejla till studentexp@fysik.su.se och studievagledare@fysik.su.se. Mejlen kommer dock inte att kontrolleras dagligen och endast brådskande ärenden kommer att hanteras under sommaren.