Anmälan till workshopen görs via detta formulär senast den 21 januari.

 

Det gemensamma informationsmötet kommer att hållas den 24 januari kl. 11 i sal FR4. Mötet kommer att följas av workshops för respektive avdelning, då det är viktigt att så många som möjligt deltar. Doktorander ges även möjlighet att delta i en separat workshop. Syftet med workshopen är att ge möjlighet att diskutera de frågor i undersökningen som är kopplade till arbetsklimatet, samt hur vi kan utveckla och jobba vidare med dessa frågor som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kommer att bjudas på fika vid workshopen.

 

Nedan finns schema för de olika mötena:

 

Date Time Room Group
January 24 11-12 FR4 Everyone (in English)
January 24 13-15 FB42 PhD students
January 24 13-15 FA31 Instrumentation Physics and Medical Radiation Physics
January 28 10-12 FB53 KOMKO
January 28 10-12 FB54 Chemical Physics
January 31 10-12 FB55 Atomic Physics
January 31 10-12 FP41 Administration and Technical Division
January 31 13-15 FB54 Elementary Particle Physics
January 31 13-15 FD5 CoPS