Ställer du dig ibland frågan vem du ska vända dig till på administrationen när det gäller personalfrågor, ekonomi, resor, studieadministration eller IT?

På administrationen är det ibland flera personer som arbetar med samma arbetsuppgift men mot olika avdelningar och grupper inom organisationen och det kan därför vara svårt att hålla ordning på vem som gör vad för vem. För att underlätta för alla att hitta rätt person finns nu ett verktyg på webben. Välj ärende och klicka på sök så får du direkt namnet på vem du ska kontakta för att få hjälp med just ditt ärende.

Vem ska jag kontakta