Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Internt
 5. Personal
 6. Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

Lista Aktuella notiser för Fysikums medarbetare

 • Minska miljöpåverkan vid konferens/workshop 2020-02-07 Som ett led i det systematiska miljöarbetet ska hänsyn tas till hållbar utveckling när Fysikum arrangerar konferenser eller workshops. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa vad som har gjorts för att minska den negativa miljöpåverkan.
 • Sara Strandberg deltar i 25:e avnittet av Bakom bokhyllan 2020-01-24 På Stockholms universitet har tjänsteresorna med flyg ökat stadigt under åren, för att under det sista året skjuta i höjden ordentligt. Samtidigt ska parollen ”att leva som vi lär” vara central för universitetets miljöarbete.
 • Ny administratör för reseräkningar och utlägg 2019-11-22 Den 1 december kommer Elisabeth (Lisa) Hansson att ta över hanteringen av reseräkningar och utlägg efter Olga Danetskaya.
 • High performance computing at Fysikum 2019-10-25 With the new recruitment to the technical division/computing group, Fysikum will be able to support high-performance computing activities.
 • Syfte för resor, representation och utlägg 2019-10-17 Du har kanske märkt att administrationen frågar dig om syfte?
 • Forska utan att flyga - är det möjligt? 2019-06-17 Vi vet alla hur det funkar. För att vara en lyckad forskare ska du vara mobil och internationellt synlig, och detta innebär ofta flygande över hela välden. Men hur ska du kunna göra allt detta och samtidigt minska dina utsläpp av växthusgaser till de 1-2 ton per person och år som krävs för att vara i linje med Parisavtalet?
 • Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling Framgångsrik fysiker som vill folkbilda 2019-06-04 I en tid när experter och logiskt tänkande angrips från olika håll är det extra viktigt att popularisera forskning – och då kan astronomin vara en inkörsport. Förutom att vara en mycket framgångsrik forskare drivs astrofysikprofessor Hiranya Peiris av en vilja att folkbilda - och vartannat år ger hon sig dessutom in på ett nytt område hon inte kan.
 • Ny lag om e-faktura 2019-04-12 Sedan den 1 april 2019 gäller en ny lag om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen är till följd av ett EU-direktiv och innebär att en ny europeisk standard införs.
 • Semesterplanering 2019 2019-04-05 Semesterplanering för 2019 skall enligt Stockholms universitets regler vara avslutad den 30 april.
 • Det fortsatta arbetet efter medarbetarundersökningen 2019-03-19 I oktober 2018 genomfördes en medarbetarundersökning vid Fysikum. Resultatet har presenterats för personalen och vi fortsätter att arbeta med frågor kring vår arbetsmiljö.
 • New deadline date for handing in travel bills/expenses: 5th of the month 2019-02-28 From now on, the deadline date for handing in travel bills and expenses to the administration is on the 5th of the month to get the reimbursement with that month’s salary.
 • Petra och Matthias ska hjälpa Fysikum öka arbetsmiljö- och labbsäkerhet 2019-02-08 Under januari månad välkomnade vi två nya medarbetare till Fysikum. Det är Petra Björk och Matthias Hudl Waltin som båda kommer att jobba vid Fysikums Tekniska Avdelning.
 • Uppföljning av medarbetarundersökningen 2019-01-18 Välkomna till informationsmöte och workshop avsett för samtliga medarbetare för att ta del av resultatet av den medarbetarundersökning som genomfördes i oktober.
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå 2018-12-14 Från och med 2019-01-01 måste alla arbetsgivare i Sverige lämna uppgifter till Skatteverket om bruttolöner och skatteavdrag för sina anställda varje månad i stället för varje år som tidigare.
 • Beatrice Chaveroche ny på administrationen 2018-11-12 Beatrice Chaveroche börjar i dag på administrativa avdelningen. Beatrice kommer att arbeta med administrativt stöd till Anders Nilsson och hans forskargrupp. Hon kommer även att ha rollen som institutionssekreterare där hon bl.a. kommer att delta i möten med Fysikums styrelse och Kommittén för forskningsstrategi (KFS) och skriva kallelser och protokoll för dessa.
 • Medarbetarundersökning/Employee survey 2018-10-15 Nu är det dags för Fysikum att genomföra Stockholms universitets medarbetarundersökning och vi hoppas att du tar chansen att påverka din arbetssituation!
 • Alex Kastanas tilldelas ATLAS Outstanding Achievement Award 2018-10-12 Alex Kastanas, forskare i elementarpartikelfysik här vid Fysikum och medlem i ATLAS-experimentet vid CERN, tilldelades den 11 oktober ATLAS Outstanding Achievement Award "For outstanding contributions to the on-line luminosity software as well as dedicated operational support."
 • Vem gör vad för vem? 2018-04-23 Ställer du dig ibland frågan vem du ska vända dig till på administrationen när det gäller personalfrågor, ekonomi, resor, studieadministration eller IT?
 • Louise Beskow Träffa Louise Beskow, Administrativ chef på Fysikum 2018-03-26 Louise Beskow har börjat arbeta som administrativ chef på Fysikum sedan mars 2018. Vi välkomnar henne varmt och ställer några frågor för att lära känna henne bättre.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef


Telefon:
E-post:

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova