Anställd personal ska använda Primula för att redovisa utlägg under rubriken Utlägg/bilersättning. Här registreras utlägg eller bilersättning som inte är kopplade till en resa som genererar traktamenten/lönetillägg eller förmåner. Se vidare under Reseräkning hur utlägget redovisas (samma principer som för utlägg i samband med resa). Syfte för utlägget ska anges genom bifogat underlag eller i fritextrutan i Primula.

Utläggsformuläret ska fyllas i så snart som möjligt. Mer än 3 månader gamla utlägg behöver, enligt universitetets regelverk, ej beaktas. Utlägget redovisas och skickas elektroniskt i Primula och skrivs ut och lämnas i pappersform till din personaladministratör senast den 5:e i månaden för utbetalning med lön samma månad.

För icke anställd personal gäller följande för redovisningen av utlägg: Ni använder "Fakturaportalens Utläggsblankett ", den hämtas i MSWord- eller pdf-format i universitetets blankettarkiv (/blankettarkivet/Ekonomi/Fakturaportalen). Obs! Alla uppgifter måste fyllas i! Underlagen för utlägget ska i original tejpas fast på ett separat papper. Syfte ska anges på utläggsblanketten eller genom bifogat underlag.

Avser utlägget representation måste kvittot kompletteras med en deltagarförteckning samt uppgift om ändamålet.