Friskvårdsärenden inkomna den 5:e i månaden utbetalas på lönen samma månad.
Observera att du behöver registrera ditt ärende under innevarande inkomstår. Deadline för friskvård i slutet av året är den 4:e december.

Gör så här för att registrera ditt friskvårdsärende:

  • Logga in i Primula. Gå till Min sida > Friskvård.
  • Följ instruktionerna på sidan.
  • Kom ihåg att bifoga underlag i Primula.
  • Papperskvitton i original ska fästas på Primulautskriften och lämnas till Fysikums Administrativa avdelning. Digitala kvitton och underlag skrivs inte ut utan ska endast bifogas ärendet i Primula.

Mer information om friskvård finns på medarbetarwebben.

Frågor gällande friskvårdsärenden kan mejlas till reserakning.utlagg@fysik.su.se