Registrera friskvårdsbidrag i Primula from 24/1-20

Från och med den 24 januari 2020 ska anställda registrera friskvårdsbidrag i Primula.
Ersättningen betalas ut med lönen. Deadline för att få ersättning med nästa månadslön är den 5:e.


Instruktion:

 1. Logga in i Primula /Min sida/Friskvårdsbidrag.
 2. Välj Friskvård
 3. Skriv in vilket datum du betalade för friskvården
 4. Skriv in vad friskvården avser t.ex. Gym, Skidåkning, Massage etc.
 5. Fyll i betalt belopp (max. 2 500 kr under ett kalenderår).
  • Obs! Vid anställning del av år utgår friskvårdsbidrag i proportion till anställningstid under året, 1/12 del för varje anställd månad.
 6. Scanna in kvitton och bifoga i Primula ärendet
 7. Klicka på Beräkna
 8. Klicka på Granska/skriv ut och skriv ut försättsbladet
 9. Klicka sedan på Skicka
 10. Lämna försättsblad tillsammans med originalkvitto och/eller betalningsunderlag såsom ex. faktura + bankutdrag till samma person som hanterar dina reseutlägg på administrativa avdelningen. Kvitto ska lämnas inom sex månader från det att betalningen skett.

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/friskv%C3%A5rd/friskv%C3%A5rdsbidrag-1.475877