Länk till Vårdguiden för allmän information om hur sjukvårdssystemet i Sverige fungerar.

NÄR DU BLIR SJUK

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
 

LEDIGHET FÖR LÄKAR- OCH TANDLÄKARBESÖK, SAMT ERSÄTTNING FÖR LÄKEMEDEL

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

När du blir sjuk

  • Registrera själv i Primula att du blivit sjuk, Min sida - Sjuk/friskanmälan.
  • Meddela din avdelningsansvarige/handledare.
  • Du kan sedan friskanmäla dig i Primula då du är tillbaka i tjänst.
  • Om du är fortsatt sjuk efter sju dagar, behöver du lämna ett läkarintyg till din kontaktperson på administrativa avdelningen. Blanketten ”Försäkran i samband med sjukdomsfall” ska fyllas i och undertecknas om du är sjuk längre period än en vecka, istället för registrering i Primula.

Den första sjukdagen är sk karensdag, dvs du får ingen lön den dagen. Därefter betalas sjuklön ut från din arbetsgivare dag 2-14, 80 % av lönen. Om du är fortsatt sjuk efter det, anmäler lönesektionen till Försäkringskassan att du varit sjuk i 14 dagar. Efter det är det Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning. Du behöver själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. För dag 15–365 betalas ett sjukpenningtillägg på 10 % ut från SU. Lämna även fortsättningsvis kopia av läkarintyg till din kontaktperson på administrativa avdelningen och skicka läkarintyget i original till Försäkringskassan. Det är viktigt att du snarast meddelar både din kontaktperson på administrativa avdelningen och Försäkringskassan om du ändrar omfattning på sjukfrånvaron, exempelvis från hel till halv, för att undvika felutbetalning av lön och sjukpenning.

Din arbetsgivare har ansvar för att utreda möjligheter till anpassning av arbetet för att underlätta för dig att komma tillbaka och arbeta.


Om olyckan är framme
Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i SAMIR (använd inte inloggningen).
Med arbetsskada avses:

  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet,
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet, arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).
  • Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.
  • Läs mer om detta här.

Ledighet för läkarbesök och vissa tandläkarbesök
Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkarbesök, för att donera blod eller för akuta besök hos tandläkare. Läs mer här vilka besök som inkluderas i förmånen.

Ersättning för läkemedel
Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Läs mer här.


Företagshälsovård – Feelgood
Feelgoods citymottagning finns på
      Grev Turegatan 34 (T-bana: Stadion eller Östermalmstorg)
      tfn 08-676 82 00, måndag–fredag kl. 08.00–17.00.
Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Avtalet innefattar inte allmän sjukvård, men då man som enskild ofta inte kan avgöra om åkomman är arbetsrelaterad eller inte, bör man alltid ringa och rådgöra med företagssköterskan. Man kan alltid få ett besök hos läkare för bedömning.
Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Enskild anställd har rätt att utan prefektens godkännande själv ta kontakt med Feelgood och beställa tid för läkarkonsultation, samtal med terapeut eller behandling av sjukgymnast. Antalet besök är begränsat till tre gånger per år. Därefter ska prefekten kontaktas. Denne kan medge ytterligare tre samtal/ behandlingar. Läs mer om detta här.