Semester och föräldraledighet

Regler för semester föräldraledighet finns samlat i dokumentet ”Du och din arbetsplats” som sammanfattar de viktigaste anställningsvillkoren. Mer information om ledigheter finner du på Stockholms universitets webbplats, www.su.se/medarbetare.

Semester ansöks via personalsystemet Primula. Fysikum har from 2019-01-01 förtydligat reglerna kring semesteruttag och sparad semester i Fysikums semesterpolicy.

Fysikums semesterpolicy (180 Kb) .

Fysikum vacation policy (182 Kb)

Tillfällig vård av barn (VAB) ska registreras i Primula senast första arbetsdagen efter en frånvaro.

Även föräldraledighet ansöks via Primula. Stockholms universitet betalar ut 10 % föräldralön vid föräldraledighet. Föräldrapenning ansöks hos och betalas ut av Försäkringskassan.


Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro upp till sju dagar ska registreras i Primula, det är möjligt att endast registrera första sjukdag för att sedan göra friskanmälan vid återgång i arbete.

Vid sjukfrånvaro som överstiger en vecka dagar krävs läkarintyg. Läkarintyget ska så snart som möjligt skickas in till via e-post/brev till din personaladministratör på administrativa avdelningen för vidare hantering. Mer information om sjukfrånvaro, hälsovård och ersättningar finner du här.

Vid sjukfrånvaro som varar längre än en vecka ska blanketten "Försäkran i samband med sjukdomsfall" fyllas i, undertecknas och lämnas till din personaladministratör vid återgång i arbete.

Försäkran i samband med sjukdomsfall (115 Kb)

Övriga ledigheter

Ledighet på grund av släktangelägenhet, ledighet för examen/tentamen och ledighet för flyttdag till folkbokföringsadress registreras direkt i Primula av medarbetare själva.

Ledigheter förutom ovan nämnda ansöks via blankett. Blanketten kan hämtas (välj Personal/Ledighetsansökan) i MS-Word format eller PDF-format. Ifylld och undertecknad ansökan lämnas i ett exemplar till din personaladministratör på administrativa avdelningen.