Ändring av adress, telefonnummer, rum på AlbaNova m fl uppgifter skall anmälas till Ronni Barouta

Mer information om SUKAT finns på universitetets hemsida.