Miljöhänsyn bör alltid tas vid bokning av tjänsteresor. Vid resor där möjligheten finns rekommenderas därför tåg framför flyg.

Medarbetare uppmanas att ta del av rese- och mötespolicy för Stockholms universitet. Det är inte tillåtet att använda Uber eller Airbnb för tjänsteresor.

Flygresor

Alla flygresor måste inhandlas genom resebyrån Egencia med vilken SU har tecknat ramavtal.

För att boka via Egencia behöver du en uppdaterad reseprofil. Om du har frågor om din reseprofil - kontakta din personaladministratör.

Information om bokning och länk till självbokningssystemet finns på Medarbetarwebben.

Tågresor

Stockholms universitet och SJ AB har ett avtal om tjänsteresor med tåg. Tågresor bokas via den upphandlade resebyrån eller SJ. I första hand ska SJ-biljetter köpas inom avtalet. Mer information finns i manual för tågbokning. Kontakta administrationen för att få institutionens kundnummer.

Varje enskild resa får övervägas med hänsyn till miljö, kostnad och möjlighet att arbeta på resan. Om prisskillnaden mellan 2 klass och 1 klass är försvarbar, finns möjlighet att köpa biljett i 1 klass om projektägaren och eventuell forskningsfinansiärs villkor tillåter.

Anställd med privat medresande vid tjänsteresa

Du som vill resa tillsammans med utomstående i samband med tjänsteresa får boka dennes biljett separat på egen hand.

Fysikum bokar och ersätter inte för privat medresande vid anställds tjänsteresa.

Möjlighet finns för anställda att i samband med bokning av tjänsteresa även boka biljett för privat medresande genom Egencia som då kan ta ut en serviceavgift.

Du som av någon anledning bor på hotell tillsammans med utomstående i samband med tjänsteresa, ska dra av 25 % per utomstående person av hotellkosnaden på din reseräkning.