I enlighet med Stockholms universitets miljöpolicy har Fysikum ett systematiskt miljöarbete och arbetar för att minska dess negativa miljöpåverkan. När Fysikum arrangerar konferens eller workshops ska hänsyn tas till hållbar utveckling och här finns exempel på förslag på åtgärder som kan användas för att minska negativ miljöpåverkan. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa i en enkät vilka val man gjort som främjar hållbar utveckling.

Möjligheter att medverka på distans

Finns möjligheten, erbjud deltagare att delta på distans. För mindre workshops finns utrustning på Fysikum som kan användas och kan lånas av Ronni Barouta. Som mjukvara kan exempelvis SU:s E-mötestjänst zoom användas. 

Att tänka på vid rekommendation av hotell för mötesdeltagarna

Välj hotell via avropa.se och som bedriver ett aktivt miljöarbete. Exempel på miljöaspekter som tas hänsyn till är materialförbrukning, vatten och elförbrukning, kemikalier, ekologiskt och närodlad mat etc.
Ett bevis på att ett systematiskt miljöarbete bedrivs är miljömärkning av exempelvis Svanen eller certifikatstämpel för miljöledningssystem ISO 14001 eller EMAS.
Välj gärna hotell så deltagare kan resa dit med tåg istället för flyg och uppmana till det exempelvis på konferensens hemsida. Se om det finns möjlighet att resa kommunalt till hotell och konferensanläggning från tågstation eller flygplats. Välj hotell som ligger i närheten av konferensen/workshopen så att kommunala transportmedel används alternativt promenera.  Ange instruktioner till mötesdeltagarna hur man åker dit kommunalt.

Att tänka på vid beställning av måltider

Vid beställning av mat välj delvis eller helt vegetariskt alternativ. Fråga även efter ekologiska och närproducerade alternativ till menyn. Undvik engångsartiklar vid måltider och fikapauser.

Kommunikation och materialanvändning

Delge deltagarna information digitalt i första hand. Anlita ett miljömärkt tryckeri om trycksaker används.

Undvik engångsartiklar och återanvänd i möjligaste mån namnskyltar, passerkort mm.

Istället för att lämna material vid registrering som t.ex. påsar med block, pennor, program mm. kan det ställas fram för de som önskar.

Redovisning

För varje konferens/workshops som anordnas i Fysikums regi ska en enkät fyllas senast en månad efter konferensens genomförande om vilka miljöaspekter som man har tagit hänsyn till när det gäller resor, boende, måltider, materialanvändning och eventuellt annat.

Klicka här för att komma till enkäten.

En gång per år gör Fysikums miljörepresentant en uppföljning av svaren i syfte att få en samlad bild av arbetet vid institutionen. Uppföljningen redovisas för Fysikums styrelse i samband med redovisningen av föregående års miljöhandlingsplan.