Konferens

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Råd och stöd
  6. Konferens
Föredrag i Aula Magna

Minska miljöpåverkan vid konferenser/workshop

Som ett led i det systematiska miljöarbetet ska hänsyn tas till hållbar utveckling när Fysikum arrangerar konferenser eller workshops. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa vad som har gjorts för att minska den negativa miljöpåverkan.

GDPR vid anordnande av konferenser

När Stockholms universitet anordnar en konferens samlas personuppgifter in från deltagarna. GPDR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Lars G.M. Pettersson

Stockholms universitet beviljas fyra ERC Advanced Grants varav två till Fysikum

Den 22 april tillkännagav ERC de forskare som tilldelas Advanced Grants under 2021. Totalt rör det sig om 209 anslag som går till 14 länder i EU. Sju anslag går till forskare i Sverige. Fyra av dessa arbetar vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det mest framgångsrika i Sverige i årets omgång. Två av dessa forskare hör till Fysikum: Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik och föreståndare för Oskar Kleincentret, samt Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemikalisk fysik.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova