Grupp-/sammanträdesrum (som t ex A3:1003) kan bokas direkt på nätet. Direktbokning kan oftast bara göras av några få ansvariga för varje sal, så kontrollera tillgängligheten via länken nedan och försök sedan boka. Om du inte är behörig kommer du att få ett meddelande om vem du kan vända dig till för att få hjälp med bokningen.

Grupp-/sammanträdesrum

Bokning av föreläsningssalar och seminarierum (som t ex FD5, FA31) som ej är bokade för undervisningssyften görs genom AlbaNovas reception (tel 08-790 9833 eller e-mail reception@albanova.se)

 

Mer information finns på albanova.se